Ağrı Doğubayazıt’ta 156 m² Dükkan İcradan Satılık

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO72
  • İLAN TARİHİŞubat 10, 2020
  • M2156
  • DOSYA NO2019/1417

İlan Açıklaması

Konumu

T.C. DOĞUBAYAZIT İCRA DAİRESİ
2019/1417 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen ipotekli taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı İl, Doğubayazıt İlçe, 294 Ada, 117 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm İlgili taşınmaz Doğubayazıt belediyesi sınırları içerisinde ve imar planında ticaret+konut alanı bitişik nizam altı kat müsaadelidir. Belediyenin her türlü hizmetlerinden yararlanmaktadır. Söz konusu taşınmaz ulaşımı kolay bir mevkide yer almaktadır. parsel üzerinde iki adet betonarme bina bulunmaktadır, zemin kat konumludur. kıymet takdirine konu taşınmaz asma katlı dükkan vasıflı olup zemin katı 86,57 m2 asma katı 70 m2 olmak üzere toplam 156,57 m2 olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi ishakpaşa mah. Hüsnü m. Özyeğin no:10
Yüzölçümü : 156,57 m2
Arsa Payı : 8/672
İmar Durumu : İmar planında ticaret+konut alanı bitişik nizam altı kat müsaadeli
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : AT 294 ADA 115 PARSELDEKİ BİNANIN 7,81 KISMI 117 PARSELE TECAVÜZLÜDÜR.
1. Satış Günü : 30/03/2020 günü 14:30 – 14:35 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 14:30 – 14:35 arası
Satış Yeri : DERYA YEDİEMİN OTOPARKI
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İcra İflas Kanununun 127. maddesi uyarınca, “İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer.”tebliğ yapılamayan diğer ilgililere gazete ilanının tebligat yerine kaim olmasına,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1417 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Kaynak