Renault Fluence 2015 model icradan satılık

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO67
  • İLAN TARİHİŞubat 8, 2020
  • YIL2015
  • RENKGri
  • YAKITDizel
  • DOSYA NO2019/165

İlan Açıklaması

Konumu

T.C.
BİSMİL
İCRA DAİRESİ
2019/165 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal/lar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymet/ler-i-nin %50’sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri kaydı ile artırmaya iştirak edecekleri, ihaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler nakit teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 34 0001 5001 5800 7300 5745 44 iban numaralı hesaba yatırmaları veya yanlarında nakit olarak bulundurmaları gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu menkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 114/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmayacaktır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınırı satın alanlar, alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İ.İ.K. nun 118. Maddesi gereğince verilen süre içersinde nakten ödemek zorunda olacağına, Damga vergisi, KDV ve Teslim masrafları masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi ve KDV Vergisini yatırmadığı taktirde resen İ.İ.K nun 118. Maddesi uyarınca ihale kararı kaldırılacaktır. Satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, T.C Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/05/2015 tarihli ve 82084579/1722/10471 sayılı gereğince; aşağıda yazılı aracın, yazılı eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılacağının ilgili noterliğe bildirileceği, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işlemi yapılmayarak ilgililer hakkında gereğinin takdiri ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının ilgili noterliğe bildirileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 10/03/2020 günü, saat 14:00 – 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 25/03/2020 günü, saat 14:00 – 14:05 arası.
İhale Yeri : ATEŞ YEDİEMİN DEPOSU- ALTIOK MAHALLESİ, EMNİYET CAD.NO : 47 BİSMİL/DİYARBAKIR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 43.000,00 1 %1 Dairemiz dosyasına sunulan 07/10/2019 havale tarihli bilirkişi raporuna göre “34 NF 8270 Plakalı, Renault Marka, Fluence 1.5 DCİ 90 HP Tipli, 2015 Model, Dizel, Gri renkli, VF1LZBS0553739554 Şasi numaralı, anahtarı ve ruhsatı yok açıklamalı otomobil. Aracın kontak anahtarı olmadığından aracın yürüyen ve mekanik aksamı kontrol edilemedi. Araç üzerinde incelemeler sonucunda aracın; Bagaj kapısı yok, bağaj döşemesi yok, stepne yok, ön tampon yok, ön sağ-sol farlar yok, motor kaputu yok,arka tampon yok,sağ ve sol stop lambaları yok,aracın lastikleri % 50 kullanılabilir durumda, aracın kaportasında muhtelif yerlerinde çizikler mevcut olduğu tespit edilmiştir.” denilmektedir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Kaynak